Ako správne používať stránky: Červeno označený text je odkazom na fotografie, či texty. Tie je nutné po prezretí zatvárať.Obce oblasti Laborecka

Okres Medzilaborce znovu vznikol 24.júla 1996, keď vstúpilo do platnosti nové administratívne členenie. Okresný celok tvorí okresné mesto Medzilaborce, mestské 
časti Vydraň, Borov a 22 obcí:

Brestov nad Laborcom, Čabalovce, Čabiny, Čertižné, Habura, Kalinov, Krásny Brod, Ňagov, Oľka, Oľšinkov, Palota, Radvaň nad Laborcom, Repejov, Rokytovce, Roškovce, Svetlice, Sukov, Valentovce, Volica, Výrava, Zbojné, Zbudská Belá.
Kalinov - obec stojí na mieste, ktoré už za Rímanov stálo na ceste z Potisia k Baltu. Z 18. storočia pochádza gréckokatolícka cerkev Nanebevzatia Panny Márie, projektovaná tereziánskou stavebnou kanceláriou. Pri cerkvi je 300-ročná lipa. 20. storočie začalo dramaticky. Počas 1.svetovej vojny takmer dve tretiny obyvateľov presťahovali vtedajšie úrady z Kalinova k Trebišovu a do Miškolca. V obci bol postavený pomník ako pripomienka oslobodenia prvej obce v Československu počas 2. sv. vojny.  Od r.1962 je v obci Domov sociálnych služieb pre deti a mládež. V Kalinove sa začína štafetový beh vďaky, mieru asvornosti: Kalinov-Dukla-Prešov-Vejnár-Banská Bystrica (v r.2005 34.ročník). V obci sa nachádza Dom Slovanov. V erbe obce je veverička.
Habura - obec sa spomína už v roku 1543 ako predmet sporu medzi Jurajom a Antonom Drughetovcami. V roku 1915 počas 1. sv. vojny vojenské operácie a boje úplne zničili celú obec. Vysťahovalectvo bolo v období prvej ČSR takmer jediným východiskom pre množstvo obyvateľov Habury. Pred ďalšou vojnou obyvateľstvo ušlo. Po návrate našli obec znova skoro celú zničenú. Povojnová výstavba dala obci novú tvár.
Čertižné - leží v severovýchodnej časti Nízkych Beskýd pri štátnej hranici s Poľskom v nadmorskej výške 420 – 460 m.  Obec má zaujímavú históriu, prvá písomná zmienka je už z roku 1431, bola v nej tridsiatková stanica a je známa aj vzburou proti exekúciám a na jej pamiatku je v obci  budova. V obci je pochovaný veľký predstaviteľ rusínskeho národa A.I.Dobriansky. V obci je gréckokatolícky chrám z roku 1928 s nádherným interiérom. V erbe obce je kostol.
Čabalovce - Čabalovce a Sterkovce, tvoriace od konca 19.st. jednu obec Čabalovce , sa zemepísne nachádzajú v severovýchodnej časti Slovenska. K histórii Čabaloviec nepochybne patrí aj skutočnosť, že obec v polovici 19.st., ako jedna z mála rusínskych obcí, mala vlastnú pečať. V erbe obce je bocian a žaba.
Pomocou tejto lišty si- môžete vybrať informácie o pamiatkach v ďalších obciach ...
 
Mapa Laborecka
Zdroje informácií - bibliografia

   
   
 
© sf .             © sm