Ako správne používať stránky: Červeno označený text je odkazom na fotografie, či texty. Tie je nutné po prezretí zatvárať.
Kaplnka: Niektoré zariadenia monastyru sa podarilo po 1. sv vojne opraviť a ochrániť a medzi nimi bola kaplnka zasvätená "Pokrovu prečistej Divy Márii".
Lipa: V roku 1759 pri monastyre zasadili lipu, ktorá tam dodnes rastie a má už viac ako 240 rokov. 
Studňa: Za chrámom, ktorý je v rozvalinách, zo severnej strany ostala zachovaná studňa, pri ktorej sa v 14. storočí podľa záznamov stal zázrak.
Kríž: Pred vstupom na toto miesto bývalého monastyru sa nachádza drevený byzantský trojramenný kríž.
Zdroje informácií - bibliografiaMonastier Krásny Brod

    
      
Monastier - zrúcanina kláštora a kostola baziliánskej rehole zo XVI. Storočia. Jeho prvý drevený kostol spolu s kláštorom bol zničený r.1603. Podľa povesti ho dal postaviť knieža Teodor Koriatovič Podolský, starajúci sa o duchovné zabezpečenie presídlencov spoza Karpát, ktorých do oblastí severovýchodného Zemplína priviedol. Roku 1752 bol vybudovaný barokový pútnický kostol a v roku 1759 postavili kláštor vedno s kaplnkou zázračného Obrazu Krásnobrodskej Madony. Kláštor i kostol v prvej svetovej vojne boli zničené a od roku 1915 ležia v ruinách. Zrúcanina kláštorného kostola Zostúpenia sv. Ducha je v súčasnosti zakonzervovaná. Kaplnka sa zachovala. Veľká plocha okolo chrámu so starými lipami a gaštanmi slúžila ako cintorín mníchov. Na sever od chrámu bola studnička s liečivou vodou. Okolie a časť sadu boli ohradené kamenným múrom. V kláštornej knižnici sa nachádzalo približne dvetisíc zväzkov rôznych kníh vo viacerých jazykoch. Prevažne to bol dar A. Duchnoviča / toľko opis /. 

Kaplnka Zázračného obrazu Krásnobrodskej Madony, neskorobaroková budova, bola postavená roku 1761(nadpis nad dverami) juhovýchodne od niekdajšieho kostola. Na neskorobarokovom hlavnom oltári z polovice XVIII. Storočia je ikona Panny Márie zo XIV. storočia v barokovo tepanom striebornom obale.

Text na drevenej tabuli pred vstupom na miesto monastyru: "Zastav sa pútniku, daj odpočinúť svojim nohám, lebo Ťa zaviedli na posvätné miesto, pomedituj a pomodlij sa na mieste, kde sa nachádzaš. Už naši pradávni rusinskí predkovia prinášali zvieracie a ľudské obety svojej pohanskej bohyni Kupale-Sláve v 5. storočí pred n. l. "
 
Letecký pohľad na monastier
Letopis Krásnobrodského monastiera:
- Najstaršie zmienky o Monastiere zo 14. storočia
- Spálenie Monastiera roku 1603
- Mnísi baziliáni.
- Druhé zničenie Monastiera na začiatku 18.storočia
- Opis Monastiera zo 17. júna 1729
- Zlatá éra Krásnobrodského monastiera
- Filozofická škola v Krásnom Brode
- Prvá svetová vojna - začiatok
- Tretie zničenie Monastiera roku 1915
- Kránobrodský monastier po zničení
- Monastier po 2. sv.vojne
- Krásnobrodské odpusty
- Prípravy na obnovu monastiera
Pohľad na nový monastier
Iné odkazy:
Baziliáni.net

   
   
 
© sf             © sm