Ako správne používať stránky: Červeno označený text je odkazom na fotografie, či texty. Tie je nutné po prezretí zatvárať.Turistika
Laborecko svojou polohou, prírodnými podmienkami a inými danosťami poskytuje dobré podmienky pre turistiku.
V lete je tu možnosť individuálnej pešej turistiky, cykloturistiky a mototuristiky. Organizovanú turistiku zabezpečujú turistické telovýchovné oddiely a organizácia Zväzu ochrancov prírody a krajiny v Humennom. 

Lyžovanie: V zime dostatok snehu a svahovitý terén poskytujú možnosť lyžovania / beh na lyžiach a zjazdové lyžovanie /. Zamrznuté toky poskytujú možnosť korčuľovania. Strediskami lyžovania sú Danová, Palota a Borov.
Danová – prístup je z Medzilaboriec cez Vydraň. Toto prímestské stredisko Medzilaboriec
Má 2 lyžiarske vleky, zjazdovku, podnikové a súkromné chaty s ubytovacou kapacitou 250 osôb. Je východiskom žlto značeného turistického chodníka na Stredný Hrb / 822,1 m n.m. / v hraničnom hrebeni s Poľskom. Nachádza sa tu aj detský tábor.
Palota – prístup z Medzilaboriec cez Vydraň- Je tu vybudovaný lyžiarsky vlek, zjazdovka a turistické chaty Magura a Barbora. Východisko do NPR Palotská jedlina.
Borov – mestská časť Medzilaboriec. Má vybudované lyžiarske vleky. Nenáročné terény sú vhodné najmä pre výcvikové kurzy lyžovania a nenáročných lyžiarov.
Lyžiarske turistické trasy vedú z Čertižného po zelenej značke do Čertižského sedla na hraničnou hrebeni, po červenej značke po hraničných hrebeňoch po modrej značke z Kalinova na hraničný hrebeň a diaľková turistická medzinárodná trasa E8 po červenej značke po hraničných hrebeňoch. V Duklianskom priesmyku sa spája s lyžiarskou medzinárodnou trasou E3 z opačného smeru a pokračujú spoločne na poľskom území.

Turistické trasy: Prehľad všetkých turistických značkovaných tras v okrese Medzilaborce je následovný:
- Kremenec – Ruské sedlo – Palota – Dukla / dĺžka 70 km /, po červenej značke, trasa je súčasťou európskej turistickej magistrály prechádzajúcej okresom/
- Habura / dolná autobusová zastávka / - miestny kostol – Chvastejov – Kejda – štátna hranica s PR /1:40 hod., 5 km: po modrej značke/
- Habura / dolná autobusová zastávka / - Hostinec u Hermana – Medzi Haburky – Prídavky – štátna hranica s PR / 2 hod., 7 km, po zelenej značke /
- Habura / dolná autobusová zastávka / - základná škola – Pod Chotárom – Dychtivka – 
Kamjana – Brúsy – píla – hlavná železničná stanica Medzilaborce / 3:30 hod., 12 km, 
po červenej značke /
- Habura / dolná autobusová zastávka / - základná škola – Klimov – Driečna / 2 hod.,
- 9 km po hnedej značke/
- Palota / konečná autobusová zastávka / - Lupkovský priesmyk / 5 km, po zelenej značke /
- Čertižné /konečná autobusová zastávka / - Laborecké sedlo, štátna hranica s PR / 3 km po modrej značke /.
Turistická základňa: Hlavnou turistickou základňou – východiskom pre všetky druhy turistických aktivít – sú Medzilaborce. Tunajší hotel Laborec o kapacite 100 miest /1,2,3 – posteľové salóniky / a aktívneho oddychu / plaváreň, športová hala, fitness / i lyžovania na blízkom vrchu Kýčera. Z turistických atraktivít je mimoriadne zaujímavá návšteva jedinečného Múzea moderného umenia Andyho Warhola a tunajšieho pravoslávneho kostola.
Z ďalších pamiatok v okrese si zaslúži pozornosť kaštieľ a kaplnka v Krásnom Brode, resp. Monastieri a ďalšie pamiatky uvedené v hesle „Pamiatky“ pri každej obci . Okrem početných gréckokatolíckych i pravoslávnych kostolov je možné poznávať i pamätníky odboja – cintoríny I. svetovej vojny, ktorá priamo zasiahla túto oblasť Slovenska, pamätné miesta a pamätníky II.svetovejj vojny a komplex pamiatok Habursko-Čertižnianskej vzbury.
Ako jeden z príkladov pešej túry uvedieme časť z návrhu náročnej 175 kilometrovej 
8-dňovej túry s mapami a stanom podľa ZAHATŇANSKÉHO a kol. Ide len o úsek prevažne v Medzilaboreckom okrese o celkovej dĺžke 52 km / celá túra začína v Zborove a končí v Uliči /:
l. deň: Príkra – kóta 614 – kóta 619 – Čertižné – Habura – Medzilaborce – Vydraň / 23 km /,
2. deň: Vydraň – jv.hrebeňom Magury cez kóty 602, 707, 787,764,695 – po štátnej hranici s Poľskom cez Grúň Megelín a kóty 759, 704 do Výravy – Svetlíc – cez Blažovú dolinu do Nižnej Jablonky / 29 km /.
V roku 1999 bola vyznačená Karpatská cykloturistická trasa, ktorá povedie cez Poľsko, Slovensko, Ukrajinu, Rumunsko a Maďarsko a bude v našom regióne prechádzať cez hraničný priechod pri obci Čertižné /459 m n.m ./ , Haburu / 387 /, Medzilaborce / 326 /, Čabalovce / 403 /, Výravu / 368 / Svetlice / 335 /, Nižnú Jablonku / 300 /, Hostovice / 360 /, Pčolinné / 346 / do Sniny / 216 /. Zo Sniny bude smerovať smerom na Strihovice / 436 /, Šmigovce / 32 9/, do Dúbravky / 265 /, do Uble / 224 / k hraničnému priechodu s Ukrajinou. V našom regióne bola slávnostne otvorená 5.júla 1999.
 
Turistická mapa
Hranica s Poľskom: Ďalšiemu rozvoju turistiky pomohla výstavba cestného ťahu do Poľskej republiky /Palota – Radoszyce/ a opäť obnovená osobná železničná doprava do Poľskej republiky cez Lupkovský priesmyk. Oživenie medzinárodného turistického ruchu by nepochybne vyvolalo i zlepšenie infraštruktúry – najmä siete rekreačných ubytovacích a stravovacích zariadení v oblasti.
Ubytovanie:

   
   
 
© sf              © sm