Ako správne používať stránky: Červeno označený text je odkazom na fotografie, či texty. Tie je nutné po prezretí zatvárať.
Minerálne pramene:
V oblasti Laborecka sa nachádza viacero minerálnych prameňov.

 

Liečivý prameň: Studňa sa nachádza asi 2 km pešo od rekreačného strediska Danová. Podľa 
legendy má liečivú moc.Zaujímavosti
Lupkowský tunel

 

Je to tunel s možno najdramatickejšou históriou. Pri svojom vzniku v roku 1874 spojil severovýchodné časti Uhorska (Halíč) dvojkoľajnou traťou s centrom štátu a s Budapešťou. Už stavba tunela nebola bez problémov. Pred Palotským portálom tohto tunela stála správna budova Uhorskej spoločnosti. (1896) Prvá svetová vojna dala tunelu obrovskú dôležitosť. Na front touto železnicou prechádzali zásoby i vojská. Po rozpade Rakúsko - Uhorska bola na základe Trianonské zmluvy z 4.10.1920 demontovaná druhá koľaj z Michaloviec až za tunel do Lupkówa. Počas druhej svetovej vojny ho vojaci viackrát zničili a bol opravený až v roku 1946. Po oprave bol síce slávnostne otvorený, no nebol využívaný. Znovuzrodenie tunela v roku 1996 mu dalo budúcnosť.
Pasika

Pasika je kóta na hranici s Poľskom, 848 m n.m. Nachádza sa tam nemecká stražná veža z 2.svetovej vojny. Keďže Pasika je najvyšším vrcholom v okolí , mala strategický vojenský význam.
Dostanete sa tam po modrej značke z Kalinova ( 1:10 hod. pešej chôdze ) resp. po turistických značkách po štátnej hranici z Paloty, Habury, Čertižného.
Neďaleko veže ( cca 500 m na SSZ ) sa nachádza pamätník, na mieste, kde vstúpili sovietske vojská 20.septembra 1944 na územie ČSR ( 21. septembra bol oslobodený Kalinov ).

Danová

Danová – patrí k doposiaľ málo známym turistickým oblastiam. Jedinečná príroda, vhodné prírodné podmienky a iné dannosti poskytujú priestor na rôzne aktivity.Špeciálne vynikajúce vlastnosti klímy (nachádzajú sa tu klimatické kúpele).Nachádza sa tu aj lyžiarske stredisko. Asi 0,5 km od lyžiarskeho strediska sa nachádza rybník, ktorý slúži rybárom a je tiež veľmi vyhľadávaný na rekreáciu. V súvislosti s budovaním jednotnej sústavy chránených území členských krajín Európskej únie (tzv. NATURA 2000 ) bola Danová na výmere 891,34 ha z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu zaradená ako chránené územie európskeho významu (SKUEV211 Danová).

Drevený kostolík Habura

Drevený kostolík Habura - bol postavený ako verná kópia pôvodného dreveného kostolíka Byzantského obradu z rokov 1502 – 1510. Pôvodný originál stojí dodnes v Hradci Králové v Českej republike,

Drevený kostolík v Habure stojí na tom istom mieste, ako pred dvestopäťdesiatimi rokmi.

 

Knieža Laborec

Knieža Laborec - nachádza va na Vŕšku nad obcou Habura. Socha meria 5,4 metra a má pripomínať históriu Rusínov. V 170 cm vysokom podstavci podstavci sú vložené hrudy zeme zo 106 rusínskych obcí.

 

 
 
Železničná trať MEDZILABORCE – Poľana- Havaj - Repejov
V roku 1921, veľmi rýchlo po vzniku Československej republiky vznikol projekt na využitie dreva, ktoré sa nachádzalo v okolitých lesoch. Parná lokomotíva mala prevážať drevo na naprojektovanú pílu v Medzilaborciach.

    
      
Čertov kameň:
Legenda hovorí, že kameň odkiaľsi na maličkoch prinieslo 12 čertov, ktorým chceli zničiť chrám na Monastyre. Tam ich zastihla polnoc, v Krásnom Brode zaspievali kohúty, oni stratili silu a moc, kameň pustili, tam leží, len odtačky prstov na ňom zostali. Preto sa nazýva Čertov kameň.

 

 

Ťažba nafty v Mikovej:
Možno je pre Vás prekvapením ťažba ropy práve v oblasti Laborecka. Už v roku 1860 boli vykonané prvé pokusné vrty. Uhorská vláda venovala tomuto nálezisku značnú pozornosť. Po 1. sv. vojne bola majiteľkou naftových polí Priemyselná a obchodná účastinná spoločnosť v Strážskom. V polovici 30. rokov sa ťažilo v ôsmich studniach, ktoré priemerne denne poskytli 200 l ropy.

 

 

Vojenský cintorín Čertižné: nachádza sa na slovensko – poľskej hranici, zo slovenskej strany v katastrálnomh území obce Čertižné. Cez hranicu zasahuje na poľskú stranu - Kamieň (857). Je to vojenský cintorín z 1. svetovej vojny a sú tu pochovaní vojaci Rakúsko-Uhorska a Ruska, ktorí tu zahynuli v bojoch o Karpaty. K cintorínu vedie značkovaný turistický chodník.

444

 

 

 

Zdroje informácií - bibliografia

   
   
 
© sf              © sm