123

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

Ako správne používať stránky: Červeno označený text je odkazom na fotografie, či texty. Tie je nutné po prezretí zatvárať.MAS Laborec, o.z.

O nás
Miestna akčná skupina LABOREC, o.z. je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, tvorí ju  68 členov (28 obcí, 40 subjektov súkromného sektora) so sídlom v okresoch Medzilaborce, Stropkov a Humenné. Spája rôznych ľudí a subjekty s rôznymi záujmami, ktorí žijú na jednom území a spoločnými silami sa chcú podieľať na jeho rozvoji.

Územie
Územie Miestnej akčnej skupiny LABOREC o.z.  sa nachádza v Laboreckej Vrchovine v Prešovskom samosprávnom kraji.
Na území MAS s rozlohou 517, 918 km2 žije 13 272  obyvateľov (hustota obyvateľstva: 25,63 obyv./ km2)

Cieľ
Realizácia aktivit spojených s rozvojom na území MAS LABOREC, o.z.. To znamená investície do občianskej vybavenosti, cestnej, energetickej, environmentálnej a sociálnej infraštruktúry vrátane podpory podnikania a podnikateľských subjektov.Tento cieľ chceme napĺňať predovšetkým na základe princípov prístupu Leader

Základné údaje

Názov: Miestna akčná skupina LABOREC, o.z.
Sídlo: Mierová 326/4, 068 01Medzilaborce
Zastúpený: Ing. Adrian Kaliňak, predseda združenia
IČO: 42345146
DIČ: 2120094141
IČ DPH: neplatca DPH
Zapísaný v:  registri neziskových orgaizácií
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4543831001/5600 
IBAN: SK18 5600 0000 0045 4383 1001

 

Naším cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov na území MAS LABOREC, o.z., a to čo najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov.

Mapa MAS Laborec, o.z.
Valné zhromaždenie 11.6.2015
Valné zhromaždenie 11.6.2015
 

   
   
 
© sf              © sm