123

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

Ako správne používať stránky: Červeno označený text je odkazom na fotografie, či texty. Tie je nutné po prezretí zatvárať.Členovia

Miestna akčná skupina LABOREC, o.z. je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na tomto území. Spája rôznych ľudí a subjekty s rôznymi záujmami, ktorí žijú na jednom území a spoločnými silami sa chcú podieľať na jeho rozvoji. MAS LABOREC, o.z. je partnerstvo  28 obcí  a  40 ďalších subjektov.

 

Obce:

Obec Čertižné
http://www.certizne.eu/
Obec Habura
http://www.habura.sk/
Obec Kalinov
http://www.kalinov.sk/

Obec Medzilaborce, mč. Borov a m.č. Vydraň


https://www.medzilaborce-urad.sk/

Obec Palota
Obec Ňagov
http://www.nagov.ocu.sk/
Obec Čabalovce

Obec Výrava


http://www.vyrava.sk/
Obec Olšinkov
Obec Svetlice
Obec Zbojné
http://www.zbojne.sk/
Obec Zbudská Belá
http://www.zbudskabela.wbl.sk/
Obec Valentovce
Obec Radvaň n/Laborcom
Obec Brestov n/Laborcom
Obec Volica
http://www.volica.ocu.sk/
Obec Čabiny
http://www.cabiny.ocu.sk/
Obec Krasný Brod
Obec Rokytovce
http://www.rokytovce.sk/
Obec Sukov
Obec Roškovce
http://www.roskovce.sk/
Obec Oľka
http://www.olka.sk/
Obec Krivá Oľka
Obec Repejov
 
Obec Malá Poľana
Obec Havaj
http://www.obechavaj.sk/
Obec Miková
http://www.obecmikova.sk/
Obec Vladiiča, Suchá, Driečna
 
Obec Rokytov pri Humennom
 
 

Ďalší:

Bytenerg spol. s r.o.
US ROKYTA PS ROKYTOVCE
Laborecké občianské združenie - Nová Alternatíva
Poľnoslužby Čabiny spol. s.r..o
Andrej Hnatič - Mahnat s.f.
Verchovina, spol. s r.o. Čabalovce

KAPPAX, s.r.o.


HARM s.r.o.

Eurotrend, n.o.
MILA SHR
Sv. Nikolaj, n.o.
Marián Lazor - SHR
Michal Lopata - DREVOVÝROBA
Urbárska spoločnosť a združenie vlastníkov pôdy, Pozemkové spoločentsvo Výrava

Marcel Lopata - PILMAS


AGROEM Rokytov spol. s r.o.

ZDRUŽENIE PRAMEŇ POMOCI
Božena Glodová, Bistro
KOVOSTROJ a.s. Medzilaborce
Mária Juhasová . SV. HUBERT
BFH spol. s.r.o.
CONSUMER RECREATION SERVICE s.r.o.
Pasienková spoločnosť Borov s.r.o.
ZORAP o.z.
TJ Družstevník Borov
Pozemkové spoločenstvo Valentovce
Vlasta Kolesárova, ALLES s.f.
Dezider Bacušan spol. s .r.o.
Alena Džulová
KAMO s.r.o.
Michal Malinčák - Pohostinstvo
Pozemkové spoločenstvo Kamjana
AGROMECH s.r.o.
Andy o.z.
Agromon s.r.o. Krásny Brod
Pozemkové spoločenstvo - Združenie vlastníkov pôdy a urbariarialistov Vyšná Vladiča
TATRA TRUCK s.r.o.
Pozemkové spoločenstvo - Združenie vlastníkov pôdy a urbariarialistov obce Driečna
Združenie vlastníkov pôdy a urbariarialistov, Pozemkové spoločenstvo Krásny Brod
JMV AGR, s.r.o.

 

 


 

Naším cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov na území MAS LABOREC, o.z., a to čo najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov.

Mapa MAS Laborec, o.z.
Valné zhromaždenie 11.6.2015
Valné zhromaždenie 11.6.2015
 

   
   
 
© sf              © sm