123

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

Ako správne používať stránky: Červeno označený text je odkazom na fotografie, či texty. Tie je nutné po prezretí zatvárať.Projekty

 

Projekt ISRU bol realizovaný z:

Názov projektu: „V partnerstve s jasnou stratégiou“

Kód projektu: 191PO040007

Zmluva projektu: Zmluva 191PO040007


 

Naším cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov na území MAS LABOREC, o.z., a to čo najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov.

Mapa MAS Laborec, o.z.
Pracovné stretbutie 26.8.2015
Pracovné stretbutie 26.8.2015
 

   
   
 
© sf              © sm