Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
123

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

Ako spr�vne pou��va� str�nky: �erveno ozna�en� text je odkazom na fotografie, �i texty. Tie je nutn� po prezret� zatv�ra�.Dokumenty

Organita�n� poriadok:

Organita�n� poriadok MAS Laoborec, o.z..pdf

Rokovac� poriadok v�berovej kom�sie:

Rokovac� poriadok v�berovej kom�sie MAS Laoborec, o.z..pdf

�tat�t v�berovej kom�sie:

�tat�t v�berovej kom�sie MAS Laoborec, o.z..pdf

Smernica o verejnom obstar�van�:

Smernica o verejnom obstar�van� MAS Laoborec, o.z..pdf

Smernica o obehu ��tovn�ch dokladov:

Smernica o obehu ��tovn�ch dokladov MAS Laoborec, o.z..pdf

 

 

 

 

 

Formul�re RIUS:

formular_projektovych_zamerov_prioritna_os_1.rtf formular_projektovych_zamerov_prioritna_os_2.1.rtf formular_projektovych_zamerov_prioritna_os_2.2.rtf
formular_projektovych_zamerov_prioritna_os_4.2 (2).rtf
formular_projektovych_zamerov_prioritna_os_4.3.rtf

Dokumenty PHSR PSK 2014-2020

podkladov� formul�r.doc
dotazn�k pre partnerstv�.doc

 

 

Na��m cie�om je zlep�i� kvalitu �ivota obyvate�ov na �zem� MAS LABOREC, o.z., a to �o najlep��m vyu�it�m miestnych �udsk�ch, pr�rodn�ch a kult�rnych zdrojov.

456

 

Pr�hl�ka:

Prihlaska do MAS Laborec, o,z,.doc

Formul�r z�merov MAS Laborec, o.z.:

formul�r z�merov MAS Laborec.pdf

 

.

 

   
   
 
� sf              � sm

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School