123

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

Ako správne používať stránky: Červeno označený text je odkazom na fotografie, či texty. Tie je nutné po prezretí zatvárať.Dokumenty

 

Stratégia CLLD 2015 -2013:

MAS LABOREC: Vidiek pre mesto - miesto pre vidiek.pdf

Dodadot č.1 k stratégii CLLD 2015-2013:

Dodadot č.1 k stratégii CLLD MAS LABOREC: Vidiek pre mesto - miesto pre vidiek. pdf

 

 

Organitačný poriadok:

Organitačný poriadok MAS Laoborec, o.z..pdf

Rokovací poriadok výberovej komísie:

Rokovací poriadok výberovej komísie MAS Laoborec, o.z..pdf

Śtatút výberovej komísie:

Štatút výberovej komísie MAS Laoborec, o.z..pdf

Smernica o verejnom obstarávaní:

Smernica o verejnom obstarávaní MAS Laoborec, o.z..pdf

Smernica o obehu účtovných dokladov:

Smernica o obehu účtovných dokladov MAS Laoborec, o.z..pdf

 

 

 

 

 

Formuláre RIUS:

formular_projektovych_zamerov_prioritna_os_1.rtf formular_projektovych_zamerov_prioritna_os_2.1.rtf formular_projektovych_zamerov_prioritna_os_2.2.rtf
formular_projektovych_zamerov_prioritna_os_4.2 (2).rtf
formular_projektovych_zamerov_prioritna_os_4.3.rtf

Dokumenty PHSR PSK 2014-2020

podkladový formulár.doc
dotazník pre partnerstvá.doc

 

 

Naším cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov na území MAS LABOREC, o.z., a to čo najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov.

456

 

Príhláška:

Prihlaska do MAS Laborec, o,z,.doc

Formulár zámerov MAS Laborec, o.z.:

formulár zámerov MAS Laborec.pdf

 

.

 

   
   
 
© sf              © sm