123

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

Ako správne používať stránky: Červeno označený text je odkazom na fotografie, či texty. Tie je nutné po prezretí zatvárať.Webové linky


Národná sieť rozvoja vidieka
www.nsrv.sk
Prešovský samosprávny kraj
www.po-kraj.sk/sk
Leader+
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_sk.htm

Program rozvoja vidieka 2007-2013


http://www.apa.sk/index.php?navID=121
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
http://ec.europa.eu/agriculture/index_sk.htm
 
Poľnohospodársku platobnú agentúru
http://www.apa.sk/index.php?navID=494
Ministerstvo pôdohospodárstva
http://www.mpsr.sk
Prešovský samosprávny kraj
http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/kompetencie-psk/regionalny-rozvoj/
Centrálny koordinačný orgán
http://www.nsrr.sk/
 
 

 

 


 

Naším cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov na území MAS LABOREC, o.z., a to čo najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov.

123

123

 

 

 

   
   
 
© sf              © sm