Ako správne používať stránky: Červeno označený text je odkazom na fotografie, či texty. Tie je nutné po prezretí zatvárať.


 


Aktuálne informácie z Medzilaboriec


DO MÚZEA PRIBUDNE NOVÁ KRESBA : Do múzea moderného umenia kráľa popartu pribudne kresba Anny Warholovej-Zavackej, matky svetoznámeho umelca. Odsúhlasili to poslanci Prešovského samosprávneho krja. (august 2011)

FKaŠ : Už po 49. krát sa v zrekonštruovanom amfiteátri pod Kamjanou zišli nadšenci ľudového umenia. Cez víkend sa tu vystriedali stovky spevákov, tanečníkov, muzikantov, športovcov zo všetkých regiónov Slovenska, ale aj zo zahraničia. (jún 2011)

O ČOM ROKOVALI MEDZILABORSKÍ POSLANCI : Medzilaborskí poslanci na júnovom zasadnutí schválili plat primátora mesta, bez výhrad schválili záverečný účet mesta za rok 2010, zvolili členov komisií mestského zastupiteľstva a delegovali zástupcov zriaďovateľa do rady škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Na záver prišli na rad aktuálne témy. (jún 2011)

LABORECKÉ MÁJOVÉ DNI :
27. mája
8,00 hod.: Laborecké trhy
14,30 hod.: vystúpenie FS HABURČANKA (pri OD Kamjana)
17,00 hod.: MISS Medzilaborce 2011 (Dom kultúry)
28. mája
8,00 hod.: Laborecké trhy
10,00 hod.: Prezentácia POĽSKEJ A RUSÍNSKEJ KUCHYNE
(pred OD Kamjana)
Vystúpenie rusínskych kolektívov (pred OD Kamjana). (máj 2011)

SČÍTANIE ĽUDU : Vykoná sa na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011.Čas sčítania sa oficiálne začal 13. mája 2011. Toto najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne opäť po desiatich rokoch nielen nové údaje o počte obyvateľov žijúcich na území Slovenskej republiky, ale aj o ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre. (máj 2011)

LAMPIONOVÝ SPRIEVOD : V Medzilaborciach sa v nedeľu 8. mája podvečer uskutočnil lampiónový sprievod. Samospráva pripravila pre účastníkov podujatia Lampión symbol svetla bohatý program – súťaže, ukážky práce polície a hasičov i posedenie pri ohni. (máj 2011)

ZA KRAJŠIE MEDZILABORCE : V Medzilaborciach sa bude realizovať projekt Revitalizácia miestnej infraštruktúry mesta. Predpokladaný termín začatia realizácie projektu je august 2011. V rámci projektu sa zrekonštruuje vyše 9 200 m2 chodníkov, lávky (305 m2), viac ako 3 000m2 komunikácií, fontána, vstup pred MsÚ a vyše 4 500 m2 zelených plôch. Predpokladaný termín ukončenia projektu je do 24 mesiacov od podpísania zmluvy. (apríl 2011)

VÝBEROVÉ KONANIE : Mesto Medzilaborce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie
miest vedúcích zamestnanco Mestského úradu mesta Medzilaborce. Viac informácií ziskate tu : 1 2 3 . (marec 2011)

PO MESIACOCH PRÍPRAV ZAČNÚ STAVAŤ : Výstavba priemyselnej zóny v Medzilaborciach sa po dvoch rokoch príprav stane o krátky čas realitou. Podľa informácie primátora mesta Ing. Ivana Soleja spoločnosť MH INVEST, s.r.o., zriadená Ministerstvom hospodárstva SR, začala 11. marca výberové konanie na zhotoviteľa stavby. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do súťaže do 1. apríla. Vedenie mesta predpokladá, že s výstavbou infraštruktúry pre priemyselnú zónu sa začne v máji. (marec 2011)

ELEKTRÁREŇ NEPOSTAVIA : Elektráreň v Medzilaborciach v časti Vydraň nevyrastie. Vlastníci pozemkov na zhromaždení, ktoré sa nieslo v búrlivej atmosfére, prijali uznesenie o odstúpení od zmluvy o budúcej zmluve s košickou spoločnosťou, ktorá chcela elektrareň postaviť. Verejná mienka sa postavila proti výstavbe elektrárne po zverejnení informácie, že okrem trávy či kukurice by sa v elektrárni nevyhnutne musel spaľovať aj maštaľný hnoj. V predmetnej lokalite nie je zdroj tejto suroviny, firma chcela
tony maštaľného hnoja dovážať . Dochádzalo by tým k poškodzovaniu mestských komunikácií, k hluku a smradu. Z toho dôvodu aj vedenie mesta zaujalo zamietavé stanovisko k výstavbe elektrárne. (marec 2011)

MNISTER V MEDZILABORCIACH: Minister práce, sociálnych veci a rodiny Jozef Mihal zavítal na Troch kráľov do Medzilaboriec. Navštívil deti z detských domovov a rozdával. darčeky. Zverenci detských domovov pre vzácneho hosťa pripravili pekný program. (január 2011)

NOVÝ ROK 2011 : Na Silvestra sa prišli Medzilaborčania rozlúčiť so starým rokom a privítať nový rok 2011. O polnoci s prihovorom vystúpil primátor mesta Ing. Ivan Solej. Vyvrcholením bol nádherný a všetkými očakávaný ohňostroj. (január 2011)

Z PRVÉHO ZASADNUTIA MEDZILABORECKÝCH POSLANCOV : Slávnostné zasadnutie nového Mestského zastupiteľstva v Medzilaborciach sa uskutočnilo v pondelok 27. decembra. Po oznámení výsledkov volieb do orgánov samosprávy zložil nový primátor mesta Ing. Ivan Solej a novozvolení poslanci zákonom predpísaný sľub.. (december 2010)

LABORECKÁ 24 : Víťazom 15.ročníka Laboreckej 24 sa stalo mužstvo SKLENÍK. Poradie zvyšných siedmich mužstiev: 2. SIMPSONI, 3.CÉZAR BAR, 4. EL GALACTICOS, 5.
DREM TEAM, 6. BLAU GRANAS, 7. BAD BOYS a 8. TJ SOKOL. (december 2010)

 

 


 

FKaŠ (2011)

 

FKaŠ (2011)

Májové dni (2011)

Sčítanie ľudu (2011)

8. máj 2011

Rekonštrukcia amfiteatra (2011)

Ministerská návšteva (2011)

Nový rok (2011)