Ako správne používať stránky: Červeno označený text je odkazom na fotografie, či texty. Tie je nutné po prezretí zatvárať.

Projekt:
Projekt predložený v rámci výzvy na predkladanie projektov s kódom 1112010-04, vyhlásenej 6. mája 2004 s uzávierkou prijímania žiadostí 6. septembra 2004.

     Projekt, miniskanzen


Warhol City

 
Projekt mesta Medzilaborce:  Warhol City - Zmena imidžu mesta V Medzilaborciach sa rodí projekt Warhol City. Projekt je rozdelený do dvoch etáp.
Prvá etapa už bola realizovaná v septembri 2005 a realizácia druhej etapy je plánovaná na rok 2006.
Podobizeň a diela presláveného umelca dnes vítajú návštevníkov Medzilaboriec nielen v tunajšom Múzeu moderného umenia, ale aj na autobusových zastávkach, či fasádach budov.

V rámci projektu bolo zrekonštruovaných šesť fasád budov v meste, ktoré sa nesú v duchu Andyho Warhola. V podobnom štýle sa nesú aj tri autobusové zastávky. V prvej etape bolo preinvestovaných 2,7 milióna korún, ktoré mesto získalo z fondov Európskej únie.

Druhá, náročnejšia časť projektu, ktorá si vyžiada až 29 miliónov, sa začne v roku 2006. 
Jej súčasťou bude aj prebudovanie amfiteátra, ktorý sa zmení na skanzen Rusínskej dediny, ktorému bude kraľovať rodný dom Warholových rodičov, pochádzajúcich z neďalekej dedinky Miková.