Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Ako spr�vne pou��va� str�nky: �erveno ozna�en� text je odkazom na fotografie, �i texty. Tie je nutn� po prezret� zatv�ra�.

Turistick� informa�n� kancel�ria:
tel.: 00421 57 7321183
e-mail: tikml@t-com.sk

 

In� odkazy:

Region�lna agent�ra Lacn� ubytovanie
Cestovn� poriadky