Fotogaléria mesta Medzilaborce


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
  

Fotogaléria – legenda:

Medzilaborce 2005 - 2007

 


1 – Warhol City 2006
2 – Warhol City 2006
3 – miniskanzén
4 – Warhol City 2005
5 – centrum mesta
6 – cerkev sv. Ducha
7 – rieka Vydraňka
8 – cerkev sv. Ducha
9 – centrum mesta
10 – MMUAW
11 – penzión Andy
12 – ulica A.Warholu
13 – MMUAW
14 – MMUAW
15 – kríž
16 – stred mesta
17 – Warhol City 2005
18 – Warhol City 2005
19 – CHKO
20 – ulica A.Warholu
21 - čertov kameň
22 – cintorín z 1.sv.vojny
23 – MMUAW
24 – reštaurácia Margarett
25 – pod Úbočou
26 – pohľad na mesto
27 – pamätník padlým v 2.sv.vojne
28 – ulica Dobrianskeho
29 – pamätník českej družiny
30 – ulica A.Warholu
31 – futbalový štadión
32 – železnica
33 – DDaDSS
34 – obchodné centrum Hoang
35 – ZŠ Komenského
36 – ulica Komenského
37 – poliklinika
38 – obchodný dom Vrch
39 – ulica Komenského
40 – telekomunikačný stožiar Úboč