Ako správne používať stránky: Červeno označený text je odkazom na fotografie, či texty. Tie je nutné po prezretí zatvárať.

Podľa štatistiky k 1.1.1996 sa počtom obyvateľov 6694 zaraďuje na 98. miesto medzi mestami Slovenska.


 


Súčasnosť mesta Medzilaborce

mm

V Medzilaborciach sa každoročne konajú významné kultúrne podujatia ako je Festival drámy a umeleckého slova A. Duchnoviča a Festival kultúry a športu.

V lete je tu možnosť individuálnej pešej turistiky, cykloturistiky a mototuristiky. Laborec poskytuje možnosť vodnej turistiky. Okrem športovej turistiky možno realizovať poznávaciu turistiku, zber húb a lesných plodov. Poľovníkom a rybárom sa ponúka možnosť lovu v pomerne bohatých poľovných a rybných revíroch. V okolí mesta sú dobre lyžiarske terény, ktoré umožňujú návštevníkom využívať tento región počas celého roka. 


 

Dnešné Medzilaborce sú administratívnym, kultúrnym, rekreačným a športovým centrom tamojšieho regiónu , v ktorom značnú časť' populácie tvorí národnostná menšina Rusínov a Ukrajincov.

V okolí mesta sú dobre lyžiarske terény, ktoré umožňujú návštevníkom využívať tento región v zime. Dostatok snehu poskytuje možnosť lyžovania. Lyžiarske turistické trasy vedú z Čertižného po zelenej značke do Čertižského sedla na hraničnom hrebeni, po modrej značke z Kalinova na hraničný hrebeň a diaľková turistická medzinárodná trasa E8 po červenej značke po hraničných hrebeňoch. V Duklianskom priesmyku sa spája s lyžiarskou medzinárodnou trasou E3 u opačného smeru a pokračujú spoločne po poľskom uzemí.
Strediskami zjazdového lyžovania sú Danová a Borov.