Vystúpenie v Medzilaborciach 2008. (Lobo)

Vystúpenie v Medzilaborciach 2008. (skupina KOMAJOTA)


 


Tradičné kultúrne a športové podujatia


 Zvláštnosťou Medzilaboriec ale aj okolia je jeho folklór. Tradície ľudovej umeleckej výroby, hudby, tanca, architektúry. to všetko predstavuje región návštevníkom na mnohých festivaloch a ďalších podujatiach.

Podujatia v okrese Medzilaborce:

Stála expozícia originálnych serigrafíí Andyho Warhola
(Medzilaborce, celoročne, MMUAW, tel.: +421 57 7321060)

Výstavy výtvarnej tvorby slovenských a zahraničných umelcov
(Medzilaborce, celoročne, MMUAW, tel.: +421 57 7321060)

Pochod vďaky – beh na lyžiach Čertižné – Dukla
(Čertižné, Február , Obecný úrad, tel.: +421 57 7392197)

Laborecký jarný jarmok
(Medzilaborce, Apríl, Mestský úrad, tel: +421 57 7321206)

MISS Medzilaborce
(Medzilaborce, Máj, MsKS Medzilaborce, tel.: +421 51 7321288)

Festival drámy a umeleckého slova A.Duchnoviča – Celoslovenská prehliadka najúspešnejších recitátorov a divadelných súborov
(Medzilaborce, Máj, ZRUS Prešov, tel.: +421 51 7733008)

Odpustová slávnosť grécko – katolíckej cirkvi
(Krásny Brod – Monastýr, Jún, Farský úrad: tel: +421 57 7321494)

Festival kultúry a športu
(Medzilaborce, Jún, Mestský úrad, tel: +421 57 7321206)

Štafetový beh vďaky, mieru a svornosti Kalinov, Čertižné, Dukla a B.Bystrica
(Kalinov, Čertižné , August, Obecný úrad Kalinov, tel: +421 57 7321536,
Obecný úrad Čertižné: tel: +421 57 7392197)

Medzilaborecké trhy
(Medzilaborce, September, Mestký úrad, tel.: +421 57 7321206)

Laborecké vianočné trhy
(Medzilaborce, December, Mestký úrad, tel.: +421 57 7321206)

Laborecká 24 - turnaj v halovom futbale non-stop 24 hodín
(Medzilaborce, December, TJ Sokol Vydraň, Mestký úrad, tel.: +421 57 7322584 )


 


 
FKaŠ 2009
Festival drámy 2009
Laborecký jarný jarmok
Odpustová slávnosť