Ako správne používať stránky: Červeno označený text je odkazom na fotografie, či texty. Tie je nutné po prezretí zatvárať.

Pamätná tabuľa Ivana macinského /1922 – 1987/ na budove pošty na Ducnovičovej ulici reprezentanta staršej generácie ukrajinských spisovateľov, básnika, prekladateľa, kultúrneho historika, učiteľa.
 


Pamiatky mesta Medzilaborcepo1
Pomník padlým vojakom v prvej svetovej vojne sa nachádza na Cintorínskej ulici pod mestským cintorínom. Celkom sa na území mesta nachádza sedem cintorínov viažucich sa k prvej svetovej vojne.

pčd
Pamätník Českej družiny z prvej svetovej vojny s textom: „ Zde stanula Česká družina v roce 1915 v boji za samostatnost československých zemí “. Text zo strany od cesty nám hovorí: „ Bratři Jozef Vít a Jan Smaržanjuk byli z prvních, kterí zde obětovali životy na oltář vlasti“.

po
Pomník padlým v druhej svetovej vojne – vojakom Sovietskej armády z roku 1949 je umiestnený v centre mesta na rázcestí Mierovej a Duchnovičovej ulice. Medzilaborce oslobodili vojaci 242. streleckej divízie červenej armády gen.majora V.B. Lisinova 26. novembra 1944. V boji proti fašistom
zhynulo 12 občanov Medzilaboriec.

žp
Pomník obetiam holokaustu – občanom Medzilaboriec židovského pôvodu deportovaných v roku 1942. Hanobenie, prenasledovanie a deportácie sa dotkli viac ako 1200 občanov Medzilaboriec židovského pôvodu. Pamätnik je umiestnený v centre mesta. Bol odhalený v roku 2008.

 

Pamätná tabuľa M.M. Václavského /1887-1936/ na budove cukrárne na Mierovej ulici č.2, významného dejateľa (prvý vpravo) kultúry a osvety, učiteľa a organizátora družstevníctva v Medzilaborciach. Pochovaný pri gréckokatolíckom chráme.

Židovský cintorín sa nachádza 4 km od centra Medzilaboriec v miestnej časti Vydraň vľavo za železničným priecestím v lesíku. Na obrovskej ploche 4716 m2 je uložených 356 náhrobníkov z rôznych časových období. Vznikol už začiatkom 17. storočia. Cintorín je oplotený novopostaveným múrom z roku 1998 a je udržiavaný.