Ako správne používať stránky: Červeno označený text je odkazom na fotografie, či texty. Tie je nutné po prezretí zatvárať.


 


Religiozita v Medzilaborciach


Cerkev sv. Ducha - pravoslávny chrám postavený v roku 1949 v staroruskom renesančnom slohu. Postavený bol namiesto starého dreveného pravoslávneho chrámu. Jeho vznik v tak neprajnej dobe na stavbu chrámov umožnili niektoré zaujímavé okolnosti. V chráme boli obnovené maľby gréckym ikonopiscom žijúcim v USA Dimitriosom Leussisom a Dušanom Kandrinčákom z Medzilaboriec. Za obdobie štyroch rokov na ploche 1 600 m2 stvárnili tristopäťdesiat ikon.


Cerkev sv. Bazila Veľkého - gréckokatolícka cerkev postavená koncom 18. storočia v klasicistickom štýle. Vnútorné zariadenie chrámu pochádza z roku 1878.  Bol upravený roku 1878, 1900, 1921 a 1995-98. Jednoloďová stavba s presbytériom so štvorcovým pôdorysom, zaklenutý valenou klenbou s lunetami. V lodi sú pruské klenby. Fasáda je členená lizénami, pod kordónovými rímsami predstavanej veže je oblúčkový vlys. Vnútorné zariadenie je z roku 1878. Oproti opisanému pôvodnemu vzhľadu sa po rekonštrukcii v r 1995-98 mierne zmenil interiér a exteriér kostola. Pri kostole je pochovaný aj M.Václavský.


Kostol Panny Márie - rímskokatolícky kostol z roku 1903 bez slohovej atribúcie. Zaujímavosťou je, že je jediným chrámom rímskokatolíckej cirkvi v Medzilaboreckom okrese. Je to jednoduchá jednoloďová stavba s presbyrériom s polkruhovým uzáverom a južnou kaplnkou. Na čelnej strane strešná vežička s otvorenou arkádou a ihlancovým zakončením.


 Cerkev sv. Michala archanjela Borov – gréckokatolícky chrám postavený zo staršej stavby roku 1775, vnútorné zariadenie s ikonostasom je z roku 1873. Obec Borov je pričlenená k Medzilaborciam ako mestská časť.

Cerkev sv. Michala archanjela Vydraň - gréckokatolícky chrám z roku 1814 bol roku 1944 zničený a po vojne znovu postavený.
Obec Vydraň je pričlenená k Medzilaborciam ako mestská časť.